داستان سفر با هلو

وقتی برای بار اول به کشوری با زبان جدید سفر میکنید، تو موقعیت‎های مختلف با آدم‎های مختلفی ارتباط دارید که مدام تو ارتباطاتتون کلمات جدیدی میشنوید که به مرور زمان از نحوه استفاده از اون کلمات متوجه میشید که هر کلمه چه معنی داره و کجاها استفاده میشه!
داستان سفر با هلو همچین سفریه فقط با یه تفاوت مهم!
توی این سفر شما تنها نیستین ما پیش شماییم تا با جدیدترین متدهای یادگیری زبان و با استفاده از تصویر سازی های زیبا و تلفظ های محلی، مهارت های شنیداری و دیداری شما در یادگیری زبان رو تقویت کنیم.

داستان سفر با هلو

وقتی برای بار اول به کشوری با زبان جدید سفر میکنید، تو موقعیت‎های مختلف با آدم‎های مختلفی ارتباط دارید که مدام تو ارتباطاتتون کلمات جدیدی میشنوید که به مرور زمان از نحوه استفاده از اون کلمات متوجه میشید که هر کلمه چه معنی داره و کجاها استفاده میشه!
داستان سفر با هلو همچین سفریه فقط با یه تفاوت مهم!
توی این سفر شما تنها نیستین ما پیش شماییم تا با جدیدترین متدهای یادگیری زبان و با استفاده از تصویر سازی های زیبا و تلفظ های محلی، مهارت های شنیداری و دیداری شما در یادگیری زبان رو تقویت کنیم.

اپلیکیشن یادگیری زبان هلو

زبان هایی که به راحتی میتونی با هلو یاد بگیری

اپلیکیشن یادگیری زبان هلو

زبان هایی که به راحتی میتونی با هلو یاد بگیری